آشنایی با مراحل مختلف برداشت و بازیافت نفت از مخازن هیدروکربوری

دسته بندی شده در: مهندسی نفت

آشنایی با مراحل  مختلف برداشت و بازیافت نفت از مخازن هیدروکربوری

مراحل مختلف بازیافت نفت

عامل مهمی که باید در محاسبات مهندسی نفت و مخزن شناسایی شود مکانیسم تولید نفت حاکم بر مخزن است با توجه به وضعیت هندسی ساختمان مخزن ، ارتفاع ستون نفت ، میزان گاز حل شده در نفت ، گسترش ارتباط و فعالیت کلاهک گازی و سفره آب متصل به آن ، مخزن می تواند تحت مکانیسم های مختلفی تولید شود .

تا کنون برای بازیافت نهائی نفت از مخازن سه مرحله تعریف شده است :

 

۱- بازیافت اولیه ( Primary Recovery ) :

در این مرحله ، از انرژی های طبیعی خود مخزن جهت جابجائی و تولید نفت استفاده می شود .

۲-بازیافت ثانویه ( Secondary Recovery )

دو دلیل عمده عدم کارایی مناسب مکانیسم های تخلیه طبیعی ( حتی در صورت فعال بودن سفره آبی و فعال بودن دیگر مکانیسم ها ) را می توان دشواری در حرکت دادن تمام نفت های درون مخزن و همچنین عدم توانایی در ایجاد تماس با کل مخزن دانست . امروزه مفاهیم تولید اولیه و ثانویه در مطالعات جامع مخازن کارایی چندانی ندارند و از همان ابتدای تولید برای تولید بهینه تحت تأثیر روش های مختلف برنامه ریزی می شود ( هر چند که برای دستیابی به خواص مخزن نیاز داریم که مدتی از تولید مخزن بگذرد ) لذا نوع روش های ازدیاد برداشت از مخازن یکی از عوامل بسیار مهم در بحث مدیریت و صیانت از مخازن هستند که در ادامه مبحث به آن پرداخته خواهد شد .

۳-بازیافت ثالثیه ( Tertiary Recovery )

بعد از اعمال روش های تولید ثانویه از مخزن هنوز هم مقدار زیادی از نفت در مخزن باقی می ماند که تولید آنها هدف روش های بازیابی ثالثیه می باشد به روش های بکار برده شده در اینجا ( Enhanced Oil Recovery ) یا به اختصار EOR گویند .

آشنایی با مراحل برداشت نفت از مخازن

 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت نوین پارسیان محفوظ می باشد