ازدیاد برداشت نفت به وسیله تزریق آب در مخازن نفت

دسته بندی شده در: مهندسی نفت

ازدیاد برداشت نفت به وسیله تزریق آب در مخازن نفت

ازدیاد برداشت نفت به وسیله تزریق آب در مخازن نفت

 

اصول تزریق آب :

هدف از تزریق آب در مخزن تامین انرژی مورد نیاز برای رانش نفت به وسیله ثابت نگه داشتن فشار ( نگهداری شرایط فشاری مخزن اطراف نقطه حباب که  حداکثر و ویسکوزیته حداقل داریم ) و یا به وسیله جارو کردن نفت در شرایطی که تخلیه طبیعی جوابگوی میزان تولید مورد نیاز نیست ، می باشد .

 

انواع تزریق آب در مخازن نفتی :

تزریق آب به دو صورت تزریق آب در سفره های آبی موجود و تزریق در ستون نفتی در مخازن کاربرد دارد . راندمان تزریق آب در مخازن نفتی آب دوست ( Water Wet ) بسیار بیشتر از بازدهی آن در مخازن نفتی نفت دوست ( Oil Wet ) می باشد . توجه به این نکته ضروری است که فعال بودن سفره آبی و یا تزریق آب در مخازن گازی در تولید این مخازن تأثیر منفی دارد .

 

پارامتر هایی مهم در مطالعه راندمان تزریق آب عبارتند از :

بازده میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک ، نسبت تحرک ، الگوی تزریق ، فشار بهینه برای تزریق و زمان شروع تزریق .

مطالعه فرآیند تزریق آب از دو منظور تاثیر این مکانیسم در بازدهی میکروسکوپی و ماکروسکوپی مخزن قابل ارزیابی است . در بررسی این خواص توجه به ترکنندگی آب و شرایط مخزن از دیدگاه مکانیسم تر شوندگی نیز حائز اهمیت است . از نقطه نظر میکروسکوپی به علت وجود نیروی کشش سطح بین دو سیال آب و نفت ، مقدار نفت در منافذ بزرگ بر جا می ماند . در مواقعی که مخزن Water Wet باشد به دلیل آن که آب از روی دیواره ها حرکت می کند و همچنین حرکت آب در منافذ ریزتر ، نفت بیشتری را نسبت به حالت Oil Wet که آب باید از میان فضا های بزرگ حرکت کند ، جارو می کند . همچنین به دلیل این که آب تمایل دارد در منافذ کوچکتر نفوذ کند لذا نفت موجو در منافذ بزرگتر نیز به علت اثر پدیده تر شوندگی و نحوه حرکت سیال تر کننده ، ممکن است به تله بیفتد .

از جنبه مطالعات ماکروسکوپی ،ضریب بازدهی سطحی (  Volumetric Sweep Efficiency ) که حاصلضرب بازدهی عمودی و بازدهی سطحی  می باشد در ارزیابی میزان راندمان تزریق آب موثر است .

نسبت تحرک ، پارامتر های مهم دیگری در آگاهی از راندمان مکانیسم های تزریق می باشد که به صورت نسبت تحرک آب به تحرک نفت تعریف می شود . وقتی که نسبت تحرک از یک بزرگتر باشد در واقع آب از نفت سریعتر حرکت خواهد کرد و به جای جاروی کردن نفت های درون فضای خالی از راحت ترین مسیر که معمولاً دارای تراوایی بیشتری می باشد به سمت چاه های تولید حرکت می کند . در این حالت مدل حرکت آب از حالت پیستونی خارج خواهد شد و با پدیده Breakthrough مواجه خواهیم بود که در نتیجه بازدهی نهایی نیز کاهش می یابد . لذا برای کاهش نسبت تحرک ، یا ویسکوزیته آب را با افزودن مواد ویسکوز مانند پلیمر ها افزایش می دهند و یا با Plug کردن مناطق با تراوایی بالا و یا با افزایش تراوایی نسبی نفت باعث جلوگیری از وقوع این پدیده می شوند .

لینک دانلود :

ازدیاد برداشت نفت به وسیله تزریق آب در مخازن نفت

 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت نوین پارسیان محفوظ می باشد