افزایش میکروبی بازیافت نفت ازمخازن کربناته شکافدار با استفاده ازملاس ها و باکتری ها

دسته بندی شده در: دسته‌بندی نشده

افزایش میکروبی بازیافت نفت ازمخازن کربناته شکافدار با استفاده ازملاس ها و باکتری ها

دراین مقاله روشی برای افزایش میکروبی بازیافت نفت ازمخازن کربناته ( شکافدار ) با استفاده ازملاس ها وباکتریها ارائه می کنیم. درنتیجه یک برنامه نظارت شده محیط های کشتی از ژنهای باکتری ( Clostridum) انتخاب کردیم که قادر هستند با دمایی حدود ۲۰ درجه سانتی گراد وآب سازند حاوی مواد معدنی کم ( ۳۰ گرم نمک در لیتر ) درلایه باشکیر ( Bashkir ) ازمیدان روماشکینو ( Romashkino ) رشد کنند. دردستاوردهای آزمایشگاهی که شرایط مخزن را شبیه سازی می کند، ازدیاد برداشت نفت با تستهای شناورسازی میکروبی تعیین گردید . بازیافت نفت با وسیکوزیته ای حدود cp 65 ازمغزه های بستر مخزن بعد از سیلاب زنی از ۱۵ به ۱۷ درصد رسید وبا روش میکروبی  OOIP از ۲۹ به ۳۳ درصد بهبود یافت . درمیدان موردنظر حجم بالایی ازچندین باکتری مشاهده کرده ایم زیرا طی بیش از ۱۰سال ، آب رودخانه دراین میدان تزریق شده است. ( ازدیاد برداشت به طریق تزریق آب ) لذا فرایند تخمیر در مخازن این میدان بوسیله بیوتکنولوژی های خاص انجام شد . دراینجا اطلاعاتی را در رابطه با اولین نتایج تزریق ارائه می کنیم . که در سپتامبر سال ۱۹۹۲ شروع گردید .

از زمانی که بک من درسال ۱۹۲۶ اولین اطلاعات در زمینه احتمال استفاده ازفرایندهای سوخت وساز میکروبی برای بهبود حجم تولید نفت را منتشر کرد ونیز از زمانی که اولین آزمایشات زمینی بوسیله زوبل درسال ۱۹۴۷ انجام شد ، اطلاعات زیادی در رابطه با محصولات متابولیسم میکروبی ومکانیک فعالیت آنها به دست آمده است . این داده ها به طور منظم درمرکز افزایش تولید نفت توسط سیستم میکروبی یا MEOR مورد بحث قرارگرفته است . تکنولوژی محلی و مولاس ها ( molasses ) که قبلاً توسط زوبل به کار برده شده است ، هنوز مورد توجه بسیاری از مقالات در زمینه اثرات عدم جذب نفت وشکل گیری پلیمرهای زنده ( سورفکتانت ها ) به ویژه توسط  Bacillus lichteniformes برای انسداد انتخابی بستر مخازن با تراوایی بالا می باشد . طبیعتاً ازهیچ گونه ای ازباکتری های کاهنده سولفات یا(SRB) تا زمان تولید محصولات زنده MEOR ، استفاده نشد .بااین حال تولید سورفکتانهای میکروبی کاهش دهنده کشش سطحی و محصولات آنها یعنی  و  مورد توجه واقع شد . محصولات متابولیسمی میکروارگانیزمها شامل مخمرهای بی هوازی از قبیل الکل ها واسیدهای چرب اشباع شده می باشد و انتظار می رود برحجم تولید نفت اثر بهبود دهنده ای داشته باشند .

چندین گونه از کلاستردیوم (Clostridim) و باسیلوس ( Bacillus ) جزو  میکروارگانیزم های ترجیح داده شده در MEOR  هستند. تکنولوژی MEOR را می توان به مراحل زیر تقسیم بندی کرد :

 

بازیافت میکروبی چرخه ای ( Cyclic microbial recovery ) :

تزریق باکتری ومحلول مغذی به درون یک چاه انفرادی ،بستن چاه وتولید ازهمان چاه .

بازیافت سیلاب زنی میکروبی (microbial fiooding recovery) :

روش شناورسازی کل میدان با تزریق محلول مغذی وباکتری هابه درون یک یا چند حلقه چاه وتولید از چاههای مجاور .

فعال سازی میکروفولرهای طبیعی ( Activation of natural microflora ) :

شناورسازی (سیلاب زنی) با نمک های مغذی وآب محتوی O2 برای دوچندان کردن باکتریهای اکسیدکننده هیدروکربن .

بازیافت انسدادی انتخابی ( Selectiv plugging recovery ) :

تزریق باکتریهای تولیدکننده پلیمر های زنده ومواد مغذی برای مسدودکردن بستر مخازن بانفوذناپذیری بالا ، همراه با تکنولوژی شناورسازی .

شکستن زنجیره های سیالات میکروبی ( Microbial fracturing fluids ) :

تجزیه میکروبی ترکیبات با زنجیره طولانی درون سازند .

برتری MEOR در مخازن کربناته

تاکنون MEOR عمدتاً در رسوبات نفتی با مخازن ماسه سنگی به کار برده شده است  . به طوریکه بیش از ۳۰۰ مورد که اکثراً تحریکات چاه انفرادی بودند گزارش شده است . براساس تجربیات ، مابه MEOR درمخازن کربناته متخلخل ( دارای خلل وفرج ) اهمیت بیشتری می دهیم . انرژی ذخیره شده رسوبات کربناته برابر با انرژی ذخیره شده رسوبات مخازن ماسه سنگی است با این حال حدود ۵۰ درصد ازمخازن نفتی از نوع سنگ مخازن کربناتی هستند. تعدادی از تکنولوژیهای EOR ، که معمولاً در ماسه ها به کار برده می شوند . نظیر پلیمرروبی ، سورفکتانت روبی وشناورسازی یابه اصطلاح سیل آلکالین، بازده کمی رادرسنگهای کربناته نشان می دهند ، درصورتی که در MEOR ، مخمرهای محلی بی هوازی مخزن که تحت حمایت مواد مغذی از قبیل  ملاس ها قرار دارند . علاقه خاصی به رسوبات نفتی کربناته دارند. مزیت های MEOR در سازندهای کربناته درمقایسه با ماسه سنگها به شرح زیر می باشد :

ـ تزریق باکتریهادرمیان شکافها ،ترک خوردگیها وکانالها وسیعتر وسریعتر صورت می گیرد.

ـ  انسداد دهانه چاه به وسیله تصفیه و جذب ورشد باکتری ها ، تقلیل می یابد .

ـ کربنات ها اسیدهای زنده تولید شده که باعث عدم شکل گیری محصولات میکروبی می گردد را خنثی می کنند.

ـ افزایش تراوایی ، نبود بخشهای تخلیه نشده سنگ مخزن در بازیافت به عنوان نتیجه محلول میکروبی منظور شده است .

برای استفاده از روش درمحل(In-situ) ملاس در لایه کربناته شکافدار باشکیر ازمیدان نفتی روماشکینور درتاتاراستان تحقیقاتی اصولی انجام شده وتکنولوژی حاضر و آماده ای بدست داده است .

لینک دلنلود :

افزایش میکروبی بازیافت نفت ازمخازن کربناته شکافدار با استفاده ازملاس ها وباکتریها

 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت نوین پارسیان محفوظ می باشد