روش تزریق گاز Gas Ingection در مخازن نفتی به دو صورت امتزاجی و غیر امتزاجی

دسته بندی شده در: مهندسی نفت

روش تزریق گاز  Gas Ingection در مخازن نفتی به دو صورت امتزاجی و غیر امتزاجی

روش تزریق گاز  در مخارن نفتی به دو صورت امتزاجی و غیر امتزاجی صورت می گیرد .

در روش امتزاجی ، گاز طبیعی با افزودن ترکیبات هیدروکربنی میانی  غنی می شود ؛ به طوری که بخش غنی شده گاز تزریقی که در ابتدای کار تزریق می گردد ، با نفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می کند . راندمان افزایش بازیافت در این روش ، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یک دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد ، به ۷۵ ـ ۶۵ درصد حجم نفت باقی مانده ، می توان دست یافت .

 عملیات جابجایی امتزاجی به چهار گروه تقسیم می شود:

الف) فرایند توده امتزاج پذیر ( Miscible  Slug   Proccess  )

ب ) فرایند غنی از گاز ( The  Enriched.gas   Process )

ج ) فرایند گاز رقیق با فشار بالا (The High  Pressure / Lean  gas )

د ) فرایند دی اکسیدکربن و حلال (Carbon Dioxide Process The Mutual  Solvent And)

 

گاز تزریقی در فرایندجابجایی امتزاجی موجب تغییر در خواص فیزیکی و ترمودینامیکی نفت مخزن می شود . زمانی که دو سیال در شرایط امتزاجی از نوع بر خورد اول هستند ناحیه تغییر یافته بسیار محدود است . اما فرایند های واقعی در تزریق گازبه صورت برخوردهای چند گانه است که گاز تزریقی در نتیجه تماسهای مکرر با نفت مخزن به حالت امتزاجی در می آید که در نتیجه خواص نفت را نیز تغیر می دهد .

در روش غیر امتزاجی ، گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد که این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت خیز خشکی و دریایی ایران اعمال می گردد . در این روش ، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراکم می شود و فشار مخزن را افزایش می دهد و حرکت نفت را سهولت می بخشد .

باید توجه داشت که لزومی ندارد گاز تزریقی حتماً از نوع ترکیبات هیدروکربنی باشد . در کشور های صنعتی ، از گاز های خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی که بخش اعظم آن را دی اکسید کربن تشکیل می دهد ، برای تزریق استفاده می شود . در این روش ، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز های هیدروکربنی است و فواید زیست محیطی نیز در پی دارد .

انواع تزریق گاز غیر امتزاجی :

۱ـ ب) تزریق گاز  امتزاجی در ناحیه نفتی

۲ـ ب) تزریق گاز غیر امتزاجی در (Cas- Cap) کلاهک گاز

دو دسته از روش های E.O.R  تاکنون موفق بوده اند که عبارتند از :

ـ سیلاب زنی دی اکسید کربن

ـ بازیابی با روش های حرارتی .

عامل بالقوه برای افزایش بازیابی نفت به وسیله روش های دیگرE .O. R نیز وجود دارد و به هرحال برای اینکه ازدیاد برداشت نفت اقتصادی باشد بایستی آزمایشها و ارزیابی  به طور مداوم انجام گیرد .

لینک دانلود :

روش های تزریق گاز در مخازن نفتی

 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت نوین پارسیان محفوظ می باشد